Skip to main content

FINANCIËLE GEZONDHEID VOOR IEDEREEN

SSBB BEWINDVOERING

Bewindvoering

Bewindvoering

De cliënt kiest zelf zijn bewindvoerder. Hij vraagt de kantonrechter of de (rechts)persoon die hij heeft gekozen zijn bewindvoerder mag worden. Dit gebeurt door het inleveren van een verzoekschrift. De cliënt moet veel formulieren aanleveren bij de rechter. De bewindvoerder tekent een bereidheidverklaring. De kantonrechter beoordeelt of het mogelijk is wat er wordt gevraagd.
Als de cliënt niet (meer) zelf kan kiezen, dan kan een verwijzer of zorgdrager dit voor de cliënt doen. De verwijzer of zorgdrager kan de bewindvoerder vragen om het verzoek in te dienen bij de rechter.

Doelgroep

Mensen die in aanmerking komen voor het beschermingsbewind zijn mensen met een psychische aandoening. Dit kan bijvoorbeeld zijn manisch depressief of schizofrenie. Ook zijn er mensen met een lichamelijke aandoening zoals dementie. Ook deze mensen komen in aanmerking voor het beschermingsbewind. Deze doelgroep is meestal al bekend bij enige vorm van begeleiding. Dat kan zijn woonbegeleiding of GGZ instelling maar ook de dak- en thuislozen opvang.
Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt vraag het dan gerust.

Duur van de begeleiding

Dit is afhankelijk van de uitspraak van de rechter. Er kan in de loop van de tijd verbetering zijn in uw situatie. U kunt dan samen met uw bewindvoerder een plan maken om alles weer zelfstandig over te nemen. Zodra er bij de rechtbank kan worden aangetoond dat u uw financiën weer zelfstandig regelt kan ontslag worden aangevraagd.

Samenwerking

Schwarz Sociaal-Budgetbeheer onderhoudt samenwerking met verwijzende instantie, gemeentelijke instellingen en/of zorginstelling. Tevens kan er, indien de bewindvoerder dit noodzakelijk acht, onderhoud worden gepleegd met zakelijke relaties, zoals deurwaarders, woningbouwvereniging of ziektekostenverzekeraars.

Deze doelgroep is meestal al bekend bij enige vorm van begeleiding. Dat kan zijn woonbegeleiding of GGZ instelling maar ook de dak- en thuislozen opvang.
Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt vraag het dan gerust.